Født og lagt i en krybbe

Hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. (Luk 2.7)

Der var ikke plads?

Af Jean Zaru

Hver dag hører vi i Palæstina og i hele Mellemøsten om situationen for vores børn. Vi bekymrer os og vi overvejer deres fremtid, eftersom millioner er blevet krigens børn og børn af en langvarig, grusom militærbesættelse. De nægtes uddannelse og tilstrækkelig lægebehandling; de er fængslet, tortureret, hjemløse og efterladt sårbare over for et væld af sociale problemer. Over en tredjedel af den arabiske verden er under 14 år, og næsten halvdelen af verdens flygtninge er børn.

Vores børn spekulerer på, hvorfor vi, deres forældre, ikke er i stand til at beskytte dem. De spekulerer på, hvorfor disse grusomheder får lov til at finde sted. Tilhører Mellemøstens børn en anden Gud end resten af verden?

Læs mere ...

Fødselsregistrering i Østjerusalem

”Ikke registreret – ikke-eksisterende”

Det er ikke nogen hemmelighed, at Israel har udsat Palæstinas fremtidige generationer for et frontalt angreb. Palæstinensiske børn står hver dag ansigt til ansigt med mange forskellige slags overgreb fra drab og fængsling til overfald og chikane, som skal fratage dem retten til uddannelse, sundhed og familie og mange andre goder. Hver gang palæstinensiske børns situation bliver bragt op, falder tanken først og fremmest på krænkelser i form af fysisk vold. Men vi har ofte en tendens til at glemme israelske krænkelser også findes som psykisk vold, der fuldstændigt ødelæggeler et barns barndom og fremtid. De israelske registreringsmyndigheder er centralt placeret i denne problemstilling og fuldender billedet af en fuldstændig og systematisk diskrimination af palæstinenserne i Østjerusalem.

Læs mere ...

Susyas børn: Livet på kanten af udslettelse

Af DCI

I 1983 blev en israelsk bosættelse ved navn Susya oprettet på jord, som støder op til den palæstinensiske landsby af samme navn. Dette træk opflammede årtiers konflikt om ejendomsretten til jorden, og har medført at adskillige palæstinenserne har modtaget ordrer om nedrivning af både boliger og landbrugsbygninger. Den seneste retslige ordre fra maj 2015 giver den israelske hær grønt lys til at nedrive resten af landsbyen.

For Susyas børn har ustabiliteten og usikkerheden om fremtiden haft indflydelse på næsten alle aspekter af deres liv.

2advent 3
billedtekst4

Læs mere ...