Betlehems Venner: Investeringer i besatte områder

Opråbet fra Kairos Palæstina og investeringer i besatte områder.

sanktionerI 2009 udkom erklæringen ’Kairos Palestine – a Moment of Truth: A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering’ med tilslutning fra kirkeledere og andre prominente kirkelige personer i Palæstina. Erklæringen beskriver i konkrete vendinger, hvordan den israelske besættelse siden 1967 har medført enorme lidelse for den besatte palæstinensiske befolkning og nægtet dem de rettigheder, de har ifølge international lov. Erklæringen fordømmer den israelske besættelse som synd mod Gud og menneskeheden. Dokumentet er også et teologisk opgør med den ’kristne zionisme’, der ukritisk har forsvaret Israels handlinger og endog set dem som et led i Guds plan for det jødiske folk. Forfatterne til erklæringen udtrykker stor bekymring for, om en fredelig løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt vil finde sted. Men ud fra et kristent udgangspunkt holder de fast i, at håb og kærlighed må karakteriser de kristnes bestræbelser for at opnå en retfærdig fred med ikkevoldelige midler. Erklæringen er et råb om solidaritet til verdens kirker.

 2017 markerer 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, Gaza og Golan Højderne. Siden Kairos Palestine erklæringen blev forfattet for 8 år siden, er forholdene i de besatte områder kun blevet værre og udsigten til en retfærdig løsning mere udsigtsløs. Det giver anledning til at gentage opråbet til det internationale samfund fra Kairos Palestine.

Betlehems Venner, der siden sin stiftelse i 2003 har ønsket at udvise solidaritet med det palæstinensiske folk igennem oplysning, gensidige besøg, venskaber og konkret projektstøtte, ønsker at bekræfte denne støtte, men også at tilslutte sig grundhensigten i Kairos Palestine dokumentet. Kairos Palestine appellerer til, at vi er fortalere for det besatte folk og søger konkrete muligheder for kreativ, ikkevoldelig handling i overensstemmelse hermed. Et af de mulige og effektive midler hertil er at plædere for sanktioner mod Israel for at presse det til at opgive besættelsen. De mest oplagte sanktioner er at standse handel med produkter, der kommer fra israelske bosættelser samt at trække investeringer tilbage fra virksomheder, der støtter opretholdelse og udbygning af israelske bosættelse, der udgør den største forhindring for en varig og retfærdig fred.

F.eks. bør danske kommuner og danske pensionsselskaber trække deres investeringer tilbage i overensstemmelse med FNs retningslinjer Menneskerettigheder og Erhverv, UNGP, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf, og den danske regering og 17 andre EU-landes advarsel til alle danske borgere og virksomheder mod finansielle og økonomiske aktiviteter, der kan støtte ulovlige israelske bosættelser http://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements. Betlehems Venner opfordrer derfor, på linje med kirkesamfund og jødiske fredsorganisationer i en række lande, deres medlemmer til at gå aktivt ind i sådanne bestræbelser i håb om, at det på sigt kan bidrage til en fredlig løsning af konflikten.