Palæstina-Israel seminar i Sverige

sjovik
To repræsentanter for Betlehems Venner deltog i dagene 15.-17. juni i et Palæstina-Israel seminar i Sverige. En række svenske organisationer – kirkelige, religiøse og verdslige – stod sammen om at arrangere et formidabelt 2-dags seminar med 130 deltagere. De fleste var tydeligvis aktivister i hver deres forening.

Foredragene og paneldiskussionerne var på højt plan og brandaktuelle, med medvirkende fra Israel, Palæstina og Sverige: både akademikere og aktivister. Vi fik dermed et fint og nuanceret billede af den aktuelle situation i Israel/Palæstina og hvilke tiltag der findes i civilsamfundet i området og i Sverige, hvoraf nogle særligt bør nævnes:

  • En kvinde fra en civilsamfundsorganisation i Gaza fremhævede, at der I Gaza er mange unge og kvinder, der er meget kritiske overfor de politiske og religiøse ledere og søger nye måder at gøre sig gældende på i samfundet for at ændre forholdene. Her siges tingene ligeud og uden frygt: et sandt tegn på håb i en ellers håbløs situation i Gaza.
  • Lederen af ’Torah for Justice’ i Israel var med sin klare religiøse kritik af besættelsen og sin stærke personlige indsats i felten på de undertryktes side et håbs tegn i en situation hvor overgrebene fra militær og bosættere bliver værre dag for dag.
  • En repræsentant fra Kairos Palestine i Sverige gennemgik de nyeste internationale definitioner af apartheid og påviste entydigt, at det der sker i Israel/Palæstina kan kaldes apartheid og må behandles som sådan.
  • Amira Hass (dagbladet Ha’aretz) mente ikke, at Israel kunne ændre sig indefra og påviste ved en gennemgang af besættelsen historie, at Israel ikke havde nogle reelle fredsintentioner og blot ville beslaglægge mere og mere land. Hun understregede, at trykket på Israel må komme udefra.
  • Palæstina Grupperne i Sverige gav en klar fremstilling af BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) i alle dets aspekter som nok det meste effektive ikke-voldelige redskab, der kan sættes ind mod den israelske besættelse. Arbejdet med BDS er grebet systematisk an i Sverige.
  • I en paneldiskussion om hvordan besættelsen og bosættelserne kan stoppes, var det tydeligt, at Europa/EU's rolle er vigtigere end nogen sinde. Indtil videre kommer der mange gode erklæringer fra EU men ikke meget konkret handling. Derfor er det arbejde og pres, der udføres af civilsamfundet, meget vigtigt.
  • Arrangørerne af seminaret forfattede til slut denne erklæring på engelsk, som alle deltagere i mødet kunne tilslutte sig.