Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere i Israel/Palæstina

act alliance1Rundt omkring i verden oplever civilsamfundsorganisationer en stigning i restriktioner omkring hvordan de organiserer sig, hvordan de fungerer og giver udtryk for deres synspunkter. Den globale kirkelige ACT Alliance og mange andre netværk dokumenterer løbende denne alvorlige tendens, herunder hvilke strategier organisationer anvender for at fortsætte deres vigtige arbejde. Mellemøsten er ingen undtagelse fra denne tendens.

ACT alliance har fornyelig udgivet rapporten “Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere – tilfældet Israel og Palæstina”, som påviser hvordan både israelske organisationer og journalister står overfor stigende hurdler, lovgivningsmæssige restriktioner, stigmatisering og fare for deres løbende arbejde omkring bekæmpelse af fattigdom, humanitær bistand og kampen med uretfærdighed i de besatte palæstinensiske områder. Rapporten advarer også om effekten af at bringe disse stemmer til tavshed i forhold til at tilvejebringe en retfærdig og varig fred i regionen og hvorfor ansvarlighed overfor internationale menneskerettigheder og brud på humanitær lov er af central betydning i denne henseende.

Rapporten reflekterer over årsagen til disse indgreb og hvordan den politiske kontekst i Israel og indenfor den palæstinensiske selvstyremyndighed har bidraget til disse barske indgreb. Disse indgreb omfatter de nu veldokumenterede juridiske og administrative restriktioner (f.eks.NGO og transparensloven i Israel og PAs lov om cyberkriminalitet), administrative tiltag, stigmatisering, anholdelse og endog dødstrusler. Rapporten refererer også til lokale og internationale initiativer, der tages for at få indflydelse på adgang til finansiering og omdømmet og virksomheden af legitime civilsamfunds organisationer og aktører.

Rapportens opfordring til handling er påtrængende: et opråb, der retter sig primært til EU's medlemslande og andre statslige aktører. ACT Alliancen opfordrer disse stater til at stå fast på deres grundlæggende værdigrundlag og engagere de palæstinensiske myndigheder og staten Israel omkring lovgivning, politikker og praksiser, der ikke er i samklang med internationalt anerkende menneskerettigheder og humanitær lov.

Vigtigt er det, at rapporten påkalder disse aktører til at stå side om side med civilsamfundsaktører, som fortsætter med at gøre deres regeringer ansvarlige overfor internationalt anerkendte menneskerettigheder og humanitær lovs bestemmelser. ACT Alliance håber at deres kald vil vække genklang og føre til handling.

Den fulde rapport ”Protection of Space for Civil Society and Human Rights Defenders” findes på https://actalliance.org/documents/protection-of-space-for-civil-society-and-human-rights-defenders-the-case-of-israel-and-palestine/