Erklæring fra Kairos Palæstina om den israelske besættelsesmagts nedrivning af huse

husnedrivning

Foto: B'Tselem, Israelsk menneskerettighedsorganisation.

Overalt i de besatte palæstinensiske områder nedriver de israelske myndigheder palæstinensiske huse, selv om international lov slår fast, at bygninger i besatte områder skal beskyttes af besættelsesmagten. De israelske myndigheder ønsker at kolonisere områderne og bryder derfor denne lov ved at konfiskere jord, nedrive huse og bygge bosættelser på ruinerne.

I 2018 nedrev de israelske myndigheder 2775 beduinhuse i Negev. Folk modsatte sig disse overgreb og genopbyggede deres hjem. Byen al-Araqib blev for eksempel revet ned og genopbygget 145 gange. Jahalin-beduinerne i Øst-Jerusalem har lidt den samme skæbne.

I Sourbaher øst for Jerusalem blev snesevis af huse, der har eksisteret i årevis, revet ned for få uger siden. I Jerusalem bliver huse revet ned med henvisning til, at der ikke foreligger byggetilladelser – men med den slet skjulte hensigt at fortrænge den palæstinensiske befolkning og judaisere den Hellige by. For nylig fik en kristen familie i Beit-Jala (Bethlehem-området) revet deres hjem og familiens restaurant ned med henvisning til en vilkårlig retsafgørelse. Retten bestemte, at jorden, som er gået i arv gennem generationer, ikke længere skulle tilhøre denne kristne familie. Retten beordrede huset og restauranten nedrevet og ejendomsretten overført til bosætterne.

Nedrivningerne kan begrundes på forskellig vis: Reglerne for byplanlægningen er ikke overholdt; der mangler byggetilladelse; eller de er gengældelse for individuelle palæstinenseres militante angreb på israelske mål. Israelerne afstraffer faktisk kollektivt familier og slægtninge til militante palæstinensere ved at rive deres huse ned.

For palæstinensere er familiens hus ligeså hellig som familien selv. Hjemmet er en helligdom. Folk arbejder hårdt hele deres liv for at få råd til at bygge deres eget hus. Og til trods for det rives huse ned med henvisning til vilkårlige og umenneskelige militære beslutninger. Israelerne bygger bosættelser i strid med internationale love, naturloven og Guds bud. Guds lov siger: I må ikke stjæle. Bosætternes lov siger: Stjæl bare palæstinensisk jord, så I kan bygge en bosættelse. Faktisk er bosætternes huse konstrueret på konfiskeret, dvs. stjålet palæstinensisk jord.

Vi er klar over, at vi i spørgsmålet om nedrivning af palæstinensiske huse henvender os til mennesker med hårde hjerter. Hjerter lige så hårde som de bulldozere, der nedbryder palæstinensiske huse med det resultat at tusinder af mennesker fortrænges fra deres hjem. Deres hovedformål er at tvinge palæstinenserne væk på enhver tænkelig måde. Nedrivning af deres huse er én fremgangsmåde. Vores eneste synd er, at vi bor i vores huse og på vores jord. Deres virkelige ønske er, at vi ikke eksisterer.

De svages styrke over for undertrykkeren ligger i deres naturlige rettigheder, i at de forbliver standhaftige, selv på ruinerne af deres huse og i at de trodser dem, som ønsker, at de skal forsvinde eller helt holde op med at eksistere. Den svages styrke er i Gud, som det hedder i Salmernes bog: De fattige glemmes ikke for evigt, de hjælpeløses håb slukkes ikke for altid (Ps 9,18), og: Han redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte, som ingen hjælper. Han forbarmer sig over svage og fattige, han redder de fattiges liv; fra undertrykkelse og vold udfrier han dem (Ps. 72, 12-14).

Israels overlevelse afhænger af retfærdighed og fred. Våben og uretfærdig magt er ingen garanti for overlevelse, ej heller kan man gøre den slags mod mennesker, som bor i deres eget hjem på deres egen jord. Flere og flere palæstinensiske huse nedrives, og racistiske udtalelser fra nogle israelske embedsmænd og rabbinere er blevet værre på det sidste. De racistiske udtalelser indprentes i de unge generationers tankegang. Israels eneste mulighed for at overleve går gennem retfærdighed og respekt for de oprindelige ejere af landet, uanset hvordan historien har været.

Vi henvender os til staten Israel med et ægte sandhedsord: Guds lov beskytter og bevarer. Men love om ødelæggelse kan kun føre til ødelæggelse af lovgiveren selv. Israelerne skal altid huske, at de er skabt af Gud, ligesom også palæstinenserne er Guds skabninger. Hvis israelerne vil overleve og have en sikker fremtid, skal de behandle palæstinenserne som mennesker, der har den samme gudgivne værdighed.