Fjerde søndag i Advent

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« (Matt 2. 13)

 

En bøn for FLYGTNINGE:

Almægtige og barmhjertige Gud,
hvis søn blev en flygtning
og ikke havde noget sted, han kunne kalde sit eget,
vær med din barmhjertighed hos dem, der i dag er på flugt,
hjemløse og sultne.
Velsign dem, der arbejder for at bringe dem lindring,
inspirere til gavmildhed og medfølelse i alles hjerter,
og føre verdens nationer hen imod den dag,
hvor alle vil glæde sig i dit Rige,
hvor retfærdighed og fred råder
ved Jesus Kristus, vor Herre.

Amen.