Epilog: Lad os være ærlige denne jul.

Af Hind Khoury, generalsekretær for Kairos Palæstina

Når vi nu begynder adventsfejringen, så lad os se livets realiteter i øjnene på det sted, hvor kristendommen blev født. For 2000 år siden led Bethlehem og Palæstina under en barsk og uretfærdig romersk militærbesættelse. I dag lider palæstinenserne under en 50 år lang israelsk militærbesættelse. Denne situation er dobbelt smertefuld, eftersom vi også er vidner til en destruktiv og hærgende interesse-drevet krigsførelse i regionen.

Kristne palæstinensere opfordrer alle troende mennesker til at være ærlige denne jul. Juletiden er ikke bare fred og glæde. Gennem hele juletiden løber en strøm af lidelse, der kalder alle troende mennesker til at identificere sig med de fordrevne og med familierne til dem, der uretfærdigt er berøvet livet.

I dette års juleopråb minder Kairos Palæstina os om de palæstinensiske børns situation. Juleopråbet stiller teologiske refleksioner, bønner, rapporter, artikler og historier til rådighed for at vejlede os til en dybere og mere meningsfuld julefejring. Inspireret af den virkelige julehistorie fortæller juleopråbet om den nutidige fordrivelse, hjemløshed, frygt, fattigdom og landflygtighed, som vores børn må lide under. Vi udstiller besættelsens alvorlige konsekvenser for vore børn: den voksende fattigdom og håbløshed, ødelæggelsen af den palæstinensiske økonomi, israelsk kontrol over naturressourcer, manglende mobilitet for varer og personer, ekspropriation af jord og vand, opførelsen af separationsmuren, udenretslige drab, et smertefuld og langvarigt eksil – og mænd, kvinder og børn fængsles for at modsætte sig undertrykkelsen.

I det lys gentager vi vort kald til den globale kirke og til troende mennesker rundt om i verden. Lyt til Kairos Palæstina Dokumentets opfordring til at ”komme og se". Tal med de palæstinensiske kristne. Lad den gode nyhed være god for alle. Revurder kritisk de teologier, der støtter undertrykkelse og besættelse. Støt den kreative og ikkevoldelige modstand. Kærligheden vil sikre både de undertryktes og undertrykkernes menneskelighed.

Vi opfordrer også alle vore brødre og søstre til at:

  • kræve af de israelske myndigheder, at de straks standser alle menneskerettighedskrænkelser mod palæstinenserne og især brugen af administrativ frihedsberøvelse af palæstinensiske børn og stadfæster et forbud mod dette i lovgivningen.
  • opfordre de israelske styrker til at sætte en stopper for de udenretslige drab og den overdrevne magtanvendelse mod palæstinenserne på den besatte Vestbred, herunder Østjerusalem.
  • opfordre det internationale samfund til at overholde sine forpligtelser ifølge i folkeretten, herunder alle FN-resolutioner på området, holde Israel ansvarlig for sine overtrædelser og give international beskyttelse til palæstinenserne, som bærer hovedparten af besættelsens lidelser.
  • støtte ”No way to treat a child”-kampagnen (nwttac.dci-palestine.org).

Må den kommende jul skænke alle stor velsignelse, glæde og fred.

bagside