Jerusalemsverein er en evangelisk-luthersk organisation, der arbejder for og støtter initiativer og kirkelige aktiviteter, som tager sigte på at fremme forståelse og forsoning mellem Israel og Palæstina. Hjemmesiden informerer på tysk og engelsk. Jerusalemsverein udgiver 3 gange årligt tidsskriftet ´Im Lande der Bibel´. Her behandles vigtige temaer om det kirkelige, politiske, kuturelle, sociale og finansielle liv i Israel og Palæstina. Tidsskriftet kan downloades fra hjemmesiden, ligesom man kan abonnere gratis herpå.