Vi støtter også

Medlem af Folketinget, Flemming Møller Mortensen

Overlæge Ole Hartling

Direktør Lars Kolind

Tidligere biskop i Ribe Elisabeth Dons Christensen

Universitetslektor Inge Lise Pedersen

Tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen

Tidligere biskop i Viborg Karsten Nissen

Programmedarbejder Erik Lindsø

Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

Forfatter Søren Ulrik Thomsen

Tidligere rektor Eberhard Habsmeier

Præst og forfatter Johannes Møllehave

Læge, MF Preben Rudiengaard

Docent, dr.theol. Anna Marie Aagaard

WWF-generalsekretær, fhv. MF, Gitte Seeberg