Troen og imperiet - tre udtalelser om bogen

Biskop, Peter Skov-Jakobsen

citationstegn2Mitri Rahebs bog vil udfordre den gængse danske opfattelse, og jeg håber at mange vil låne ham øre, også selv om det nok vil gøre ondt. Hvis man vil fred mellem Israel og Palæstina, og hvis man vil have et indblik i, hvor vigtig den kristne tilstedeværelse i Mellemøsten er, så skal man tage sig tid til Rahebs overvejelser og lytte til et menneske, der lever med håb i sit besatte land.


Dr. theol. Knud Jeppesen

citationstegn2

Mitri Raheb mener, at de teologier, vi er fortrolige med i vores del af Verden, har et ensidigt syn på Mellemøsten; alene denne betegnelse for regionen viser, at vi ser på den udefra. Han præsenterer en læsning af Biblen, der er sprunget ud af det palæstinensiske miljø i fortid og nutid, en tid der er præget af en kontinuerlig besættelse af forskellige "imperier". Hans læsning kan anbefales som inspiration til alle os, der læser Biblen "vestligt".


Biskop, Niels Henrik Arendt

citationstegn2

Mitri Raheb forener det helt lange og dag-til-dag-perspektivet på den mellemøstlige situation. Han læser historien i lyset af de bibelske profetier, men bevæger sig med overrumplende selvfølgelighed direkte fra historien til dagens virkelighed. Hans 'realisme' er af en anden art end politikernes, hvis 'realpolitik' aldrig vil give hverken de enkelte folk og stater eller regionen luft under vingerne. I denne bog tænker Mitri Raheb stort (for det er der behov for) og udkaster en vision, båret af forestillingen om fred, frihed og 'liv i overflod' til alle folk i regionen. Der er mere håb at hente i denne lille visionære bog end i de mest spektakulære fredsforhandlinger. Fordi håbet er båret af en tro, forankret i virkeligheden.